A.S.O Sweden – STAGE | SCREENS | LIGHTS

Välkommen till A.S.O. Vi gör scenmekanik, ridåer, filmdukar, ljussättning och belysningsprodukter m.m. Vänligen klicka nedan för att komma till rätt avdelning.


Anderson & co startades år 1995 då vi såg hur det fanns ett växande behov i nöjes- och underhållningsbranschen där man efterfrågade kompetent arbetskraft inom scenmekanik


Scenprodukter bildades 1966 av Georg Olsson med inriktning på ridåer och textilier. Verksamheten har inriktning på tekniska lösningar av ridåer, filmdukar, lyftanordningar samt special konstruktioner.


Sedan 80-talet har OKERO utvecklat och producerat högkvalitativa, normsättande, professionella belysningsanläggningar för teater, studio och offentlig miljö.


Teatrar, konsertsalar, samlingslokaler, arenor, idrottshallar och biografer går under det gemensamma namnet publika lokaler. Du som bedriver verksamhet i sådan lokal har en skyldighet att veta vilka regler som gäller kring säkerheten och brandskyddet där.